Condicions de venda

CONDICIONS DE ÚS I COMPRA www.zuryviera.com
 
Aquest document (així com qualsevol altre document al que aquí es faci menció) regula les condicions per les que es regeix el present portal web i la compra de productes al mateix (en endavant, les Condicions). Et demanem llegir atentament les presents Condicions l’Avis legal, la Política de Privacitat i la Política de Cookies, abans d’utilitzar el portal web. Al utilitzar el present portal web o al comprar un producte o servei ofert en el mateix, l’Usuari queda vinculat per les presents Condicions i per la nostra Política de Privacitat, de manera que si no estàs d’acord amb les mateixes no has de fer servir aquets lloc web.
 
Aquestes condicions poden ser modificades. Has de llegir-les periòdicament, ja que les Condicions vigents en el moment de celebració de cada contracte (tal com aquest es defineix més endavant) o a manca d’aquest, en el moment d’ús del lloc web seran les que li siguin aplicables.
 
Si tens alguna pregunta relacionada amb les Condicions o la Política de Privacitat pots posar-te en contacte amb nosaltres a través del nostre formulari de contacte, o enviant un correu electrònic a hola@zuryviera.com
 
1. LES NOSTRES DADES
La venda d’articles a través d’aquest lloc web es realitza sota la denominació de Zurisaday Viera Muñoz (en endavant el Prestador), amb DNI 46169842X, i domicili al Carrer dels Dolors 1 (CP. 17800) d’Olot.
 
2. LES TEVES DADES I LES TEVES VISITES A AQUEST LLOC WEB
La informació o dades personals que ens facilitis es tractaran de conformitat amb el que estableix la Política de Privacitat. Al fer ús d’aquest lloc web, consenteixes a el tractament d’aquesta informació i dades, i declares que tota la informació o dades que ens facilitis són certes i es corresponen amb la realitat.
Serà responsabilitat de l’Usuari mantenir tota la informació facilitada permanentment actualitzada de manera que respongui, en cada moment, a la seva situació real. En tot cas, l’Usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi a el Prestador o a tercers.
 
3. ACCÉS I ÚS DEL NOSTRE LLOC WEB
L’Usuari es compromet a utilitzar la web de conformitat amb la Llei, a les presents condicions d’ús i contractació, així com a la moral i a les bones costums. A aquest efecte, l’Usuari s’abstindrà d’utilitzar la pàgina amb finalitats il·lícites o prohibides, lesives de drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització d’equips informàtics o documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic del Prestador.
 
Per a l’ús dels serveis del portal (comprar a la web), l’Usuari ha de ser major d’edat. Els menors d’edat han d’obtenir sempre prèviament el consentiment dels pares, tutors o representants legals, responsables aquests últims de tots els actes realitzats pels menors al seu càrrec.
 
En particular, i a títol indicatiu però no exhaustiu, l’Usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so o imatge, fotografies, gravacions, software i, en general, qualsevol classe de material que:
 
(a) sigui contrària, menysprei o atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes constitucionalment, en tractats internacionals i altres normes vigents;
 
(b) indueixi, inciti o promogui actuacions delictives, denigrants, difamatòries, violentes o, en general, contràries a la llei, a la moral i a l’ordre públic;
 
(c) indueixi, inciti o promogui actuacions, actituds o pensaments discriminatoris per raó de sexe, raça, religió, creences, edat o condició;
 
(d) sigui contrari al dret, a l’honor, a la intimitat personal o familiar o a la pròpia imatge de les persones;
 
(e) de qualsevol manera perjudiqui la credibilitat del Prestador o de tercers; i
 
(f) constitueixi publicitat il·lícita, enganyosa o deslleial.
 
Tant l’accés a la pàgina web com l’ús no consentit que es pugui fer de la informació continguda en el mateix, és exclusivament responsabilitat de qui ho realitza.
 
No respondrem de cap conseqüència, dany o perjudici que pogués derivar-se d’aquest accés o ús, o de l’incompliment de les presents condicions, termes i polítiques, ni ens farem responsables dels errors de seguretat que es puguin produir ni dels desperfectes que es puguin causar al sistema informàtic de l’usuari (maquinari i programari) o als fitxers o documents emmagatzemats en aquest com a conseqüència de:
 
• la presència d’un virus a l’ordinador de l’usuari que sigui utilitzat per la connexió als serveis i / o productes oferts per Zurisaday Viera Muñoz a través del seu lloc web;
 
• un mal funcionament del navegador; l’ús de versions no actualitzades d’sistema.
 
Al fer ús d’aquest lloc web i realitzar comandes a través d’aquest, l’usuari es compromet a:
 
• I. Fer ús d’aquest lloc web únicament per realitzar comandes legalment vàlids.
• II. No realitzar cap comanda falsa o fraudulenta. Si raonablement es pogués considerar que s’ha fet una comanda d’aquesta índole estarem autoritzats a anul·lar-i informar les autoritats pertinents.
• III. Facilitar-la seva adreça de correu electrònic, adreça postal i / o altres dades de contacte de forma veraç i exacta. Així mateix, l’usuari consent que puguem fer ús d’aquesta informació per posar-nos en contacte si cal. Si no ens facilita tota la informació que necessitem, no podrem cursar la seva comanda.
 
4. DISPONIBILITAT DEL SERVEI
Els nostres productes, oferts a través d’aquest lloc web estan disponibles per al seu enviament a territori espanyol, Unió Europea i altres destinacions, tal com detallem en el nostre apartat de despeses d’enviament.
 
5. COM FORMALITZAR EL CONTRACTE.
Per procedir a la compra d’un dels nostres productes has de fer clic a sobre del producte o productes escollits que s’afegiran a la teva cistella de compra.
 
A continuació, si comptes amb algun Codi de Promoció podràs afegir-lo, així com hauràs de seleccionar el tipus d’enviament, per tal que s’afegeixin les despeses d’enviament corresponents en funció del lloc de destinació del producte.
 
Un cop realitzats aquests passos hauràs de confirmar el teu carro de compra i efectuar el pagament mitjançant la modalitat de pagament escollida (targeta de crèdit o transferència bancària), introduint les teves dades personals i dades d’enviament del producte o productes escollits.
 
Així mateix, durant el procés de compra, abans de realitzar el pagament, podràs modificar les dades de la teva comanda per si has de corregir alguna dada errònia.
 
Un cop efectuat el pagament, rebràs un correu electrònic dins de les 24 hores següents confirmant la comanda realitzada, quedant formalitzat el Contracte.
 
6. DISPONIBILITAT DELS PRODUCTES
Totes les comandes de productes estan subjectes a la disponibilitat dels mateixos. En aquest sentit, si es produeixen dificultats pel que fa a l subministrament de productes o si no queden articles en estoc, ens reservem el dret de facilitar-te informació sobre productes substitutius de qualitat igual o superior que podràs encarregar sense increment de preu. Si no vols fer una comanda d’aquests productes substitutius, et reemborsarem qualsevol quantitat que haguessis pogut abonar.
 
7. LLIURAMENT
Sense prejudici del que estableix la clàusula 6 anterior respecte de la disponibilitat dels productes i llevat que es produeixin circumstàncies extraordinàries, intentarem enviar les comandes realitzades en aquests terminis:
 
• Enviaments nacionals: Enviem tots els nostres productes en un període de 2-3 dies hàbils a través correu Express. Un cop enviat, en 1-2 dies ho tens on tu vulguis.
 
• Enviaments internacionals: Enviem tots els nostres productes en un període de 4-5 dies hàbils mitjançant correu certificat de Correus Espanya. El termini de lliurament depèn de cada país. No obstant això, intentarem que en tot cas el termini màxim de lliurament siguin 30 dies naturals des de que se celebra el contracte. Rebràs un correu electrònic quan s’hagi enviat la teva comanda, incloent el termini de lliurament i el nombre de seguiment perquè puguis comprovar en tot moment on és el teu paquet.
 
Fem tot el possible perquè les nostres comandes arribin en el termini de lliurament estimat. Així i tot, podem haver possibles retards per problemes amb el correu, el volum de comandes i altres alteracions que estan fora del nostre abast. Si per algun motiu no poguéssim complir amb la data de lliurament, et informarem d’aquesta circumstància i et donarem l’opció de seguir endavant amb la compra establint una nova data de lliurament o bé anul·lar la comanda amb el reemborsament total del preu pagat. Has de tenir en compte, en qualsevol cas, que no realitzem lliuraments a domicili els dissabtes ni els diumenges.
Als efectes de les presents Condicions, s’entendrà que s’ha produït el “lliurament” o que la comanda ha estat “lliurat” en el moment en què la persona que realitza la compra o un tercer indicat per qui realitza la compra adquireixi la possessió material dels productes, la qual cosa s’acreditarà mitjançant la signatura de la recepció de la comanda a l’adreça de lliurament convinguda.